معرفی معاونین و مدیران

  • انداز قلم
 
مهندس مجتبی جعفری

مهندس مجتبی جعفری

قائم مقام و معاون امنیت

روزمه

دکتر عباس آسوشه

دکتر عباس آسوشه

معاون فناوري

روزمه

امیر خوراکیان

امیر خوراکیان

معاون محتوا

روزمه

مهندس کاظم ابراهیمی صدرآبادی

مهندس کاظم ابراهیمی صدرآبادی

معاون برنامه ريزي ، پشتيباني و توسعه منابع انساني
سيد محمد حسين پور مشكاني

سيد محمد حسين پور مشكاني

مدير كل ارتباطات و روابط عمومي
دکتر مسعود اسدپور

دکتر مسعود اسدپور

سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی

روزمه

مهندس سعيد مهديون

مهندس سعيد مهديون

معاون تنظيم مقررات

روزمه

محمد رضا فنایی

محمد رضا فنایی

مشاور رئیس و مدیر کل دفتر مرکزی حراست
مسعود همدانلو

مسعود همدانلو

مشاور رئیس و مدير كل حوزه ریاست و امور راهبری دبیرخانه شورا