• شبکه ملی اطلاعات

      شبکه ملی اطلاعات بستری است امن، پیشرفته و متکی به جدیدترین فناوریهای نوین و بومی برای تحقق فضای مجازی براساس ارزش های والای اسلامی- ایرانی جهت رسیدن به اهداف چشم انداز ایران 1404

    • واژگـان کلیـدی

      شبکه ملی اطلاعات، شورای عالی فضای مجازی، زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور ،شبکه ملی اطلاعات، شورای عالی فضای مجازی ، زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور،شبکه ملی اطلاعات، شورای عالی فضای مجازی، زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور

    • جایگاه شبکه ملی اطلاعات در مدل مفهومی لایه‏ ای فضای مجازی

      فضای مجازی دارای یک مدل چند لایه‌ای شامل مدیریت و مقررات، کاربر، محتوا، خدمات، بستر و امنیت است. بستر فضای مجازی، زیرساخت ارتباطی است که شبکه ملی اطلاعات آن را محقق خواهد ساخت.

    • ضرورت تحقق شبکه ملی اطلاعات

      فضای مجازی دارای یک مدل چند لایه‌ای است که بستر آن، زیرساخت ارتباطی است که شبکه ملی اطلاعات آن را محقق خواهد ساخت. بر این اساس، دستیابی به فضای مجازی مطلوب بدون تحقق بستر آن یا شبکه ملی اطلاعات معنا ندارد.

    • ماموریت های مرکز ملی در ارتباط با شبکه ملی اطلاعات

      مرکز ملی فضای مجازی بر اساس سه مأموریت محوری خود که در حکم تشکیل آن آورده شده است، باید نقش سیاست گذاری و نظارت بر پروژه‏ های مرتبط با فضای مجازی کشور را ایفا کند. شبکه ملی اطلاعات، طبق مصوبات شورای عالی فضای مجازی، زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور است.

    • توانمندی های اصلی برای شبکه ملی اطلاعات

      شبکه ملی اطلاعات توانمندی های زیادی جهت دستیابی به زیرساخت مطلوب فضای مجازی کشور ایجاد می کند.

تمامی حقوق برای مرکز ملی فضای مجازی محفوظ است. هر گونه کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.