سایت بنیاد ملی بازی‏های رایانه‏ای

براساس تصمیم بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، صدور مجوز بازی‌های برخط خارجی تنها با رعایت حقوق مالکیت معنوی و اخذ نمایندگی رسمی در کشور و با رعایت چارچوب قوانین و مقررات مربوطه امکان‌پذیر است.

ادامه مطلب...

ارائه گزارش سازمان‏ها از فعالیت‏های انجام‏ شده در راستای تحقق برنامه ملی بازی‏های رایانه‏ ای

ادامه مطلب...