اخرین اخبار معاونت تنظیم مقررات

موسسه شرق- غرب EWI

موسسه شرق- غرب از دوران جنگ سرد مشغول ارائه مشاوره به سياست مداران بلوك شرق و غرب در حوزه هاي گوناگون امنيتي و مو شكي  بوده چند سالي مي باشد كه با تاسيس دپارتمان فضاي مجازي در اين حوزه فعال شده و با برگزاري سمينار هاي گوناگون و درج مقالات  افراد صاحبنظر و برخي مقامات اجرايي به اثرگذاري در مباحث بين المللي فضاي مجازي مشغول است اين گزارش ترجمه اي از فعاليت هاي گوناگون موسسه و برنامه هاي آتي آن است. مطالعه اين گزارش تاثير مهمي  در آگاهي فعالان فضاي مجازي از آخرين تحولات و مباحثي كه در انديشكده هاي مهم جهاني در خصوص اين حوزه تخصصي جديد پديد آمده ارائه مي نمايد.

با گسترش بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات و پيشرفت هاي قابل توجه دراين حوزه جهان با پديده اي تحت عنوان فضاي مجازي مواجه شد وبخشي از فعاليت هاي بشر امروزي مانند حكومت داري ، فعاليت آموزشي ، مسائل فرهنگي ، فعاليت هاي اقتصادي ، حوزه سلامت و ديگر مسائل فردي و اجتماعي وارد فضاي مجازي شده  و اين فضا دائما در حال گسترش مي باشد.

هدف اين مركز آموزش ، مشاوره ، پژوهش در خصوص  مسائل امنيت سايبري مي باشد. اين مركز توسط كشور استوني در سال 2004 و بلافاصله پس از پيوستن اين كشور به سازمان پيمان آتلانتيك شمالي (ناتو) پيشنهاد گرديد.

حريم خصوصي در عصر ديجيتال:

تعادل بين آزادي ، حريم خصوصي و امنيت در فضاي مجازي بحث مهمي دربين كارشناسان ، نهاد هاي غير دولتي ، نهادهاي حمايت از حريم خصوصي را تشكيل مي دهد.

در ترمينولوژی ها و مباحث بين المللي فضاي مجازي ديپلماسي سايبري عموما به دو صورت بكار مي رود.

خلاصه مقاله ي ايان دبليو گر (Ian w Gray) دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه كلمبيا و افسر نيروي دريايي آمريكا

جوزف نای ، استاد و رئيس سابق دپارتمان امور دولتي دانشگاه هاروارد و نظريه پرداز قدرت نرم

خوراک خروجی معاونت