شناسه خبر:706

شرح وظايف معاونت فناوری

  • انداز قلم
دسته بندی نشده

وظايف معاونت فناوري به شرح زير مي باشد

اشراف کامل و به روز نسبت به فضاي مجازي در سطح داخلي و جهاني و تصميم‌گيري نسبت به نحوه مواجهه فعال و خردمندانه کشور با اين موضوع از حيث سخت‌افزاري و نرم‌افزاري
رنامه‌ريزي جهت مواجهه فعال و مبتکرانه با فضاي مجازي در سطح ملي و جهاني و توسعه آن به ميزان آمادگي قطعي نظام (از نظر فني) براي استفاده از فرصت‌ها و مقابله با تهديدات آن؛
تلاش در جهت به حداقل رساندن اتکاي کشور به کشورهاي ديگر در استفاده از فضاي مجازي و توابع آن در عرصه‌هاي فني؛
حضور خلاقانه در فضاي مجازي در دو عرصه سخت‌افزاري و نرم‌افزاري خصوصاً در جهت ابداع خدمات نو، قوي و جذاب
حقق بخشيدن به اقدامات و پروژه‌هاي مندرج درپيوست حکم مقام معظم رهبري و نظارت بر حسن اجراي آنها در چارچوب مصوبات شوراي عالي؛
رنامه‌ريزي براي حضور قوي و مستمر در مجامع جهاني مرتبط با فضاي مجازي به منظور صيانت از حقوق و منافع ملي، به دست‌گيري ابتکار عمل و گسترش تعاملات ميان دولت‌هاي همسو در جهت سالم و امن‌ سازي فضاي مجازي و امکان بهره‌گيري همه کشورها از اين فضا؛
مشاركت در تقسيم کارملي، هماهنگي و هم‌افزايي در فضاي مجازي کشور در ابعاد فني و علمي و همچنين نظارت و کنترل مستمر بر روي عملکرد دستگاه‌ها در خصوص توسعه فني و علمي؛
ررسي و تصويب طرح‌هاي کلان مرتبط با فضاي مجازي کشور نظير شبکه ملي اطلاعات و نظارت مستمر برآنها؛
انجام مستمر مطالعات راهبردي و آينده ‌پژوهي در جهت مواجهه عالمانه و پيشتاز با تحولات فناورانه فضاي مجازي ايران وجهان؛