• اهداف و وظایف پژوهشگاه فضای مجازی
   اهداف پژوهشگاه:
   • تبدیل مرکز ملی به مرجع راهبری فعالیتهای علمی و پژوهشی فضای مجازی
   • ارتقا شناخت بنیادی و راهبردی مرکز از ابعاد و مولفه های مختلف فضای مجازی موجود و مطلوب
   • پشتیبانی علمی مرکز ملی فضای مجازی و شورایعالی
   • یکپارچه سازی فرایند سیاست پژوهی در مرکز
   • سیاستگذاری، برنامه ریزی و راهبری مراکز علمی و پژوهشی بمنظور مشارکت در موضوعات مرتبط با فضای مجازی
   وظایف کلی پژوهشگاه:
   • رصد و پایش وضعیت فضای مجازی
   • شناسایی خلاهای تخصصی کشور در حوزه فضای مجازی و تعیین اولویتهای علمی و فناوری حوزه
   • برنامه ریزی و زمینه سازی برای گسترش نوآوری‌های علمی و فناوری این عرصه و تربیت نیروهای علمی مورد نیاز ارتباط موثر با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی
   • حمایت هدفمند از نخبگان و شرکتهای دانش بنیان در موضوعات فضای مجازی
   وظایف جزیی پژوهشگاه:
   • مفهوم شناسی و تبیین فضای مجازی موجود و فضای مجازی اسلامی-ایرانی
   • آینده پژوهی فضای مجازی و تحلیل سناریوهای محتمل در ابعاد مختلف فضای مجازی
   • سیاست پژوهی و تدوین اصول کلان نیل به سمت فضای مجازی اسلامی-ایرانی
   • تدوین نظام جامع فضای مجازی اسلامی-ایرانی
   • تعریف پژوهشها و مطالعات بنیادی و راهبردی در ابعاد مختلف فضای مجازی
   • تحقیق درباره روشهای پایش و پویش مستمر شاخصهای کلان و جزیی ابعاد مختلف فضای مجازی
   • تحقیق درباره روشهای آنالیز و داده کاوی و استخراج واقعیتها و مسایل این فضا و بازنمایی مناسب نتای
   • پایش مستمر فضای علمی کشور جهت کشف خلاهای تخصصی حوزه فضای مجازی
   • خط‌مشی گذاری و برنامه ریزی برای ارتقاء وضعیت آموزش و پژوهش کشور در موضوعات مرتبط با فضای مجازی
   • مشارکت فعال در فرایند خط‌مشی گذاری ارزیابی کیفیت اثربخشی سیاستها و میزان تحقق اهداف
   • تدوین و استانداردسازی فرایند خط‌مشی گذاری در مرکز
   • کمک به معاونتها در برونسپاری پروژه‌ها و نظارت بر روش تحقیق مجریان
   • ارتباط، فعال سازی و راهبری ظرفیت علمی کشور و ارتباط با مراکز بین المللی در جهت اهداف و نیازهای پژوهشی مرکز
   • حمایت از پژوهشگران و شرکتهای دانش بنیان فعال این حوزه
تمامی حقوق برای مرکز ملی فضای مجازی محفوظ است. هر گونه کپی‌برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.