پژوهشگاه فضای مجازی

  • انداز قلم
دسته بندی نشده

 

اهداف پژوهشگاه:

تبدیل مرکز ملی به مرجع راهبری فعالیتهای علمی و پژوهشی فضای مجازی

 

ارتقا شناخت بنیادی و راهبردی مرکز از ابعاد و مولفه های مختلف فضای مجازی موجود و مطلوب

 

پشتیبانی علمی مرکز ملی فضای مجازی و شورایعالی

 

یکپارچه سازی فرایند سیاست پژوهی در مرکز

 

سیاستگذاری، برنامه ریزی و راهبری مراکز علمی و پژوهشی بمنظور مشارکت در موضوعات مرتبط با فضای مجازی

 

 

وظایف کلی پژوهشگاه:

رصد و پایش وضعیت فضای مجازی

 

شناسایی خلاهای تخصصی کشور در حوزه فضای مجازی و تعیین اولویتهای علمی و فناوری حوزه

 

برنامه ریزی و زمینه سازی برای گسترش نوآوری‌های علمی و فناوری این عرصه و تربیت نیروهای علمی مورد نیاز ارتباط موثر با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی

 

حمایت هدفمند از نخبگان و شرکتهای دانش بنیان در موضوعات فضای مجازی

 

 

وظایف جزیی پژوهشگاه:

مفهوم شناسي و تبيين فضاي مجازي موجود و فضاي مجازي اسلامي-ايراني

 

آينده پژوهي فضاي مجازي و تحليل سناريوهاي محتمل در ابعاد مختلف فضای مجازی

 

سیاست پژوهی و تدوين اصول كلان نيل به سمت فضاي مجازي اسلامی-ایرانی

 

تدوين نظام جامع فضاي مجازي اسلامي-ايراني

 

تعريف پژوهشها و مطالعات بنيادي و راهبردي در ابعاد مختلف فضاي مجازي

 

تحقیق درباره روشهای پایش و پویش مستمر شاخصهاي كلان و جزيي ابعاد مختلف فضای مجازی

 

تحقيق درباره روشهاي آناليز و داده كاوي و استخراج واقعيتها و مسايل اين فضا و بازنمايي مناسب نتايج

 

پایش مستمر فضای علمی کشور جهت کشف خلاهای تخصصی حوزه فضای مجازی

 

خط‌مشي گذاری و برنامه ریزی برای ارتقاء وضعيت آموزش و پژوهش كشور در موضوعات مرتبط با فضاي مجازي

 

مشاركت فعال در فرايند خط‌مشي گذاري ارزيابي كيفيت اثربخشي سياستها و ميزان تحقق اهداف

 

تدوين و استانداردسازي فرايند خط‌مشي گذاري در مركز

 

كمك به معاونتها در برونسپاري پروژه‌ها و نظارت بر روش تحقيق مجريان

 

ارتباط، فعال سازی و راهبری ظرفیت علمی کشور و ارتباط با مراکز بین المللی در جهت اهداف و نیازهای پژوهشی مرکز

 

حمایت از پژوهشگران و شرکتهای دانش بنیان فعال این حوزه