چندی است که برخی رفتارهای نامتعارف کاربران فضای مجازی ایرانی در عرصه‌های بین‌الملل، موجب ایجاد واکنش‌های منفی و تقبیح‌کننده در سطح رسانه‌های داخلی و خارجی شده است.

این روزها حمله دسته جمعی کاربران ایرانی به پروفایل برخی چهره های از کی روش گرفته تا دختر اوباما رواج یافته است. این هموطنان بزرگوار از بابت تفریح یا رفع ناراحتی هایشان آن صفحات را به زیور لطیفه و احیانا ناسزا می آرایند، که پدیده ای در خور تأمل است.

در بررسي پديده رفتارهاي ناهنجار جمعي ايرانيان، پيش از بيان عوامل و راهكارها بايد به اين نكات توجه نمود كه افراد درگير در اين حوزه نمونه معرف و نماينده جامعه ايراني نيستند، و نيز پديده ونداليسم سايبري در تمامي كشورها و جوامع به اشكال گوناگون وجود دارد و تنها محدود به ايران نمي باشد

به نظر می‌رسد برای تحلیل و بررسی پدیده هجوم کاربران ایرانی به صفحات اجتماعی افراد مشهور و استفاده از الفاظ و کلمات نامناسب که می‌توان آن را  وندالیسم مجازی نامید و موجب ایجاد تصویر نامناسب رسانه‌ای از فعالیت کاربران ایرانی شده است، لازم است از روش تحلیل لایه‌ای استفاده کرد.