• همکاری جهانی در حوزه فضای مجازی: نمای کلی

   موسسه شرق- غرب EWI

   همکاری جهانی در حوزه فضای مجازی: نمای کلی

   همکاری جهانی در حوزه فضای مجازی: نمای کلی

   موسسه شرق- غرب از دوران جنگ سرد مشغول ارائه مشاوره به سیاست مداران بلوک شرق و غرب در حوزه های گوناگون امنیتی و مو شکی بوده چند سالی می باشد که با تاسیس دپارتمان فضای مجازی در این حوزه فعال شده و با برگزاری سمینار های گوناگون و درج مقالات افراد صاحبنظر و برخی مقامات اجرایی به اثرگذاری در مباحث بین المللی فضای مجازی مشغول است این گزارش ترجمه ای از فعالیت های گوناگون موسسه و برنامه های آتی آن است. مطالعه این گزارش تاثیر مهمی در آگاهی فعالان فضای مجازی از آخرین تحولات و مباحثی که در اندیشکده های مهم جهانی در خصوص این حوزه تخصصی جدید پدید آمده ارائه می نماید.

   گزارش : طی سی و پنج سال، موسسه EWI تلاش کرده تا با ایجاد اعتماد از بروز تنش های پر خطر بین المللی جلوگیری کند. تنش در فضای مجازی در حال بالا گرفتن است؛ آن هم در جایی که موسسات ، قوانین و هنجارهای موجود (چه داخلی و چه بین المللی) و حتی تکنولوژی به خودی خود برای نشان دادن و رسیدگی به افزایش سریع خطرات ناکارآمد هستند.

   از سال 2009، EWI درمورد امنیت فضای مجازی،دیپلماسی وبازدارندگی گفتگوی جهانی ترتیب داده است. شبکه جهانی تکنولوژی و کارشناسان سیاسی ما، مقامات ارشددولتی سایبری و مدیران اقتصادی و نهادهای عمومی کارها و پیش بینی های لازم را برای ایجاد موسسات، فرآیندها و سیاستهای جدید انجام میدهند تا ایمنی و امنیت فضای مجازی را بهبود ببخشند.

   اساس موفقیتEWi فرآیند اعتماد سازی می باشدموسسه گفتگوهای دیپلماتیک را در میان دولتها و موسسات خصوصی راه انداخته اندو به آنها کمک می کند تا موضوعات دشوار را باز طراحی و گفتگوهایی با رویکرد برد-برد ایجاد کنند. سپس برای نتایجی که سبب وقوع تغییرات میشوند از طریق شبکه های گسترده متشکل از افراد کلیدی در پایتخت و دفاتر مرکزی شرکت در سراسر جهان جلب اشاعه می دهد. اگر موضوع، بحث استراتژی بایک مقام ارشددریکی ازده ها قدرت سایبری جهانی باشد یا جلسه کارشناسان بین المللی با تمرکز بر یک اختلاف سیاستی تکنولوژیکی ویژه باشد، EWI برای رسیدن به راه حل آن کمک می کند.

   محیط ناآرام فضای مجازی

   سه پیشرفت در این حوزه سبب شد تا مخاطراتی برای امنیت وثبات فضای مجازی ایجاد شوند:

   اول، به دلیل تاخیر زیاد در شناسایی این ارزش والا که در دنیای دیجیتال در معرض خطر هست، موضوع امنیت سایبری ازپشت صحنه سازمان به دفاتر نخست وزیران درسراسر جهان منتقل شد. این تغییر موجب افزایش تقاضا برای بیان مستند و شفاف مسیر پیش رو است که از باتلاقی می گذرد که در آن تبلیغات جغرافیای سیاسی، مکالمات بین افراد حاذق کامپیوتر، ادعاهای غیر قابل تایید و (شرایط) ناهنجاری در هم می آمیزد.

   دوم، اینترنت همه چیز،همانگونه که مایکل پورتر دانشگاه هاروارد مشاهده کرده است، دستگاه های متصل هوشمند گزینه های استراتژیک جدیدی را پیرامون چگونگی استفاده، مدیریت و حفاظت داده های گسترده و حساس ایجاد می کنند که این دستگاه ها تولید می کنند. این دستگاه ها نقش ها و روابط سنتی درون و پیرامون دولتها و صنایع را به چالش می کشد. با فراگیر شدن اطلاعات، ماهیت تبلیغات و تشکیلات به گونه ای تغییر می کند که ما متوجه آن نخواهیم شد. دستگاه های متصل هوشمند تاثیر اینترنت را نیز عوض می کند.عرضه هوش متصل در همه چیز زندگی رومزه- هواپیماهای بدون سرنشین، ماشین ها، چوب های غذاخوری که غذا را درک میکنند- حجم زیاد از تهدیدات امنیتی و آسیب پذیری وپیامدهای احتمالی را به دنبال خواهد داشت.این خطرات فراتر از ایمنی شخصی بوده و سبب بی ثباتی روابط امنیتی سابق باحملات نامشخص ومحاسبات غلط خواهد شد و به طوربالقوه به محدودیتهای بیشتری برآزادی فردی منجرمی­شود.EWI از طریق شناسایی فضاهای جدید خطر امنیتی استفاده و به اتصال فزاینده دستگاه های هوشمند در زندگی روزمره واکنش نشان می دهد.

   سوم ، منازعه طولانی مدت بین تاثیر سیاسی دموکراتیزه شدن شبکه و اثر بالقوه آن به عنوان ابزاری برای مدیریت رفتار از درون، از جنبه آزادی، شفافیت زیاد ، توانمندسازی فردی و حمایت ازهمکاری درسراسرمرزها عصر (رونق)صنعت وپارادایم سازمانی پس ازجنگ را درتمام سطوح مورد هجمه قرار خواهد داد. از جنبه کنترل، جمع آوری و استفاده از اطلاعات به منظور درک این نکته که شهروندان و مصرف کنندگان وقت خود را کجا و چگونه صرف می کنند، از چه چیز و چه کسی مراقبت می کنند، و چگونه تصمیم گیری می کنند این باور غربی را رد می کند که دموکراسی اقتصادی به ناچار منجر به آزادی سیاسی می شود. این تنش با نگرانی فزایند حاکم در غرب، به سبب استفاده تروریستهاازاینترنت برای آموزش ،استخدام وبرنامه ریزی عملیاتی بویژه در اروپا افزایش یافته است. بدین ترتیب اینترنت به یک کاتالیزر برای مذاکره جهانی بزرگتر و اختلاف نظر حول محور ارزش های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی شده است. واکنشEWIنیز، کار مداوم جهت حفظ اطلاعات اصلی و همچنین جریان فناوری در سراسر مرزها ومطابق باارزشهای داخلی خواهد بود.

   دستور کار موسسه برای سال 2016-2017

   همکاری جهانی درطرح فضای مجازی خطرات امنیتی آینده را پیش بینی می کند،زمینه های تعارض بالقوه را شناسایی کرده، وافرادی که میتواننددر این موردکاری انجام دهند راگردهم می آورد. گروه های موفق و ممتازما همچنان محور اصلی فعالیت های ما در راستای توسعه روش های عملی برای (مواجهه با) چالش های سخت فضای مجازی هستند. این تیم های بین المللی در ملاقات های اینترنتی، تلفنی و حضوری به ارائه توصیه هایی می پردازند که بعداخواهان تصویب در پایتختها و مراکز قدرت های بزرگ سایبری جهان هم در دولت ها و هم در سازمان ها هستند.

   در ماه های آینده در جهت رسیدن به سه هدف پیشرفت های مهمی خواهیم داشت:

   • افزایش بازدارندگی در برابر فعالیت های سایبری مخرب.
   • بهبود امنیت محصولات و خدمات اینترنتی.
   • حفظ و حمایت از پیشرفت اطلاعات و تکنولوژی کارآمد.

   تشکیل جلسات فردی هدف اصلی موفقیت ماموریت EWI است. در سال 2016، ما با همکاری سازمان های شریک جلسات کاری مشترک برگزار می کنیم که راجع به مسائل زیر میباشد: ژئوپلیتیک همکاری امنیت سایبری درکنفرانس امنیتی مونیخ؛ امنیت به عنوان یک مانع تجارت غیرتعرفه ای باسازمان تجارت جهانی واتحادیه بین المللی مخابرات؛ همکاری با شورای اموربین الملل روسیه علیه جرایم سایبری؛ و سیاست رمزگذاری بین المللی باشرکای مختلف دراروپا.

   ما قصد داریم تا از برگزاری همایش بزرگ سایبری سال 2016 به نفع جلسات کوچکتر و با تمرکز بیشتر صرف نظر کنیم. به نظر ما، این جلسات میزبانی مشترک برای توسعه سیاست وحمایت سازنده تر هستند.

   در آخر، جهت همراهی بهتر با تغییرات جهانی در حوزه نفوذ و قدرت، EWIدامنه ی طرح فضای مجازی خود را از طریق تاسیس یک مرکز در سانفرانسیسکو گسترش می دهد.

   گزارشات و موفقیت های سال 2015

   در سال 2015، EWI شیوه هایی از کار را اجرا کرد که چنین موفقیت های زیر را در گذشته به همراه داشته است:

   کاهش جهانی هرزنامه ها، وتوافق بین آمریکا وروسیه وچین برای ایجاد اطمینان و اعتماد دوجانبه و اصلاح (نحوه) واکنش در بحران و مبارزه با هکرهای مخرب. ما از همکاری خوب دولت، ملت، شرکتها و (سازمانهای) خصوصی در سراسر جهان بهترین استفاده را کردیم. این مدیران و متخصصان در گروه های موفق و جلسات ما شرکت کردند و در طول سال پیشنهادات و نقطه نظرات غیر رسمی را ارائه کردند.

   در ماه سپتامیر، EWIششمین اجلاس مشترک جهانی فضای مجازی را (با حضور 200 نفر از 36 کشور و به نمایندگی از دولت ها، شرکت ها، نهادهای علمی و انجمن های ملی) برگزار کردند.

   پس از این اجلاس، ما نتایج سه تا از گروه های موفق را گزارش کردیم که در آن دولت ها و شرکت ها به حضور و نقش آفرینی در عرصه های زیر توصیه شدند:

   • افزایش دسترسی جهانی و استفاده از محصولات و خدمات فناوری ارتباطات و اطلاعات (آی سی تی) دارای امنیت
   • افزایش میزان محدودیت ها تسلیحات سایبری
   • به روز رسانی راهکار های بین المللی برای مقابله با جرایم سایبری.

   ما مذاکره شخصی با دولت ها را همچنان ادامه دادیم تا اعتماد و درک (متقابل) بیشتری در تاریخ EWI ایجاد کنیم.برای مثال، توافق 2015 اوباما و رییس جمهور چین نشان دهنده درک بهتری از دیدگاه ها و نقطه نظرات میان طرفین می باشد. آنها برای مشارکت واقعی در واکنش به حملات سایبری منتج از سرورهای واقع در آمریکا یا چین که متوجه طرف دیگر می باشد، یک چتر حمایتی ایجاد می کنند.

   ترویج هنجارهای بین المللی سایبر: یک انجمن حمایتی جدید

   حجم گسترش تسلیحات سایبری رو به افزایش است و این مساله ثبات نظم بین المللی راتهدیدمی کند؛ به ویژه زمانی که زیرساختهای حیاتی احتمالا به یک هدف تبدیل شوند. افراد عادی در معرض خطر هستند، آن هم به دلیل عدم توافق بر سر محدودیت در طول منازعات سایبری و عدم قطعیت در مورد قانون بین المللی در فضای مجازی ،

   جامعه بین المللی درحال حاضریک فرصت منحصربه فردی برای افزایش تلاشهای خود دارد. برای این منظور، این مرکز از ایجاد انجمنی حمایت می کند که ایده های بخش دولتی، خصوصی و غیر انتفاعی را ادغام کند.

   گزارش این پیشنهادکه توسط گرگ آستین، همکار متخصص EWI و بروس مک کانل، معاون کل رییسEWIتهیه شده است، از فعالیت گروه EWIدر جهت افزایش اقدامات محدودیت زا درتسلیحات سایبر حمایت می کند.

   محکومیت بیشتر مجرمان اینترنتی

   گروه EWIکه مسئول نوسازی روشهای بین المللی علیه جرایم سایبر است، مشغول مبارزه با جرایم و مجرمان فضای مجازی است که از طریق افزایش همکاری میان سازمانهای اجرای قانون وبخش خصوصی درسطح جهانی صورت می گیرد. در سال 2015، تمرکز این گروه برافزایش شفافیت سیاست های شرکت درپاسخ به درخواست اطلاعات از سازمانهای مجری قانون، و ایجاد و گسترش یک فرمت استاندارد برای درخواست اطلاعات بین المللی تحت روش های همکاری متقابل قانونی است.عنوان این گزارش بدین ترتیب است:"محکومیت بیشتر مجرمان سایبری: پاسخ های سریعتر و بهتر به درخواست کمک مجریان بین المللی قانون در ارتباط با جرایم سایبر فعال بوسیله اطلاعیه های شفافیت شرکت و ابزارآنلاین برای تحریر درخواستهای کمک". این گزارش یک فرم دستور العمل برای مقامات مجری قانون آماده می کند؛ همان هایی که به دنبال دسترسی به سوابق بخش خصوصی هستند.

   همچنین این گزارش"ابزار تحریردرخواست کمک حقوقی متقابل"دفتر سازمان ملل متحد در (امور) مواد مخدر و جرم و جنایت را به عنوان پیشرفته ترین ابزار فعلی تحریر شناخته و روش های اصلاح و پیشرفت آن را معرفی می کند که از آن جمله می توان به این موارد اشاره کرد: تشویق کشورها برای حضور فعال در توسعه ابزار، و نیز تبلیغ و اطلاع رسانی عمومی ابزار تا شاید شرکت ها و عموم افراد بازخوردهای مفیدی را ارائه کنند.

   گروه های موفق: حوزه های کاری

   نام گروه

   زمینه،فرض،محدوده

   موفقیت های سال 2015

   اهداف سال 2016-2017

   فعالیت جدید 2016-2017

   رمزگذاری فراگیر و دسترسی قانونی دولت

   از آنجایی که رمز گذاری قوی یک اصل برای اطلاعات در جریان و ثابت شود، مالکین اطلاعات امن تر می شوند؛ ولی سازمان های مجری قانون می توانند با دسترسی قانونی به متن با مشکل رو به رو شود تا با جرم مبارزه کرده و به انجام تحقیقات بپردازد. راه حل ها باید امنیت کلی و اثرات اقتصادی درسطح جهانی را تعادل ببخشند.

   برگزاری مذاکرات دولتی و خصوصی متشکل از نمایندگان اصلی دولت و صنعت. توافق مطمئن جهت ارائه رویکردی بین المللی به مباحث ملی.

   انجام سمینار بین المللی با عنوان روش های متعادل کردن اثرات امنیتی رمزگذاری، طرح نظرات، و حمایت از اقدام در پایتخت ها و دفاتر مرکزی شرکت.

   پیش بینی خطرات امنیتی ازدستگاه های متصل هوشمند

   معرفی و ورود هوش متصل به اشیاء روزمره زندگی- هواپیما و ماشین و مجموعه جدیدی از تهدیدات امنیتی، آسیب پذیری و پیامدهای بالقوه را به دنبال خواهد داشت. این خطرات بر ایمنی فردی، قواعد جنگی و آزادی فردی اثر می گذارد.

   شناسایی مسئله وآغازبحث های غیررسمی

   پیش بینی اثرات نو ظهور امنیتی وبین المللی گسترش سریع دستگاه های متصل هوشمند. شناسایی فن آوری های معدودی که برای اقدامات سیاسی و تجاری کاهش خطر می توانندمناسب باشند.

   تقویت انعطاف پذیری وآمادگی زیرساختهای حیاتی

   رشد میزان اتصال و تبدیل دیجیتالی زیرساخت های حیاتی،خطر اختلالات تصادفی و یا عمدی سایبری را افزایش می دهد. یک برنامه ای که تعاملی عملگرا و مبتنی بر جامعه باشد، اپراتورها و صاحبان زیرساخت های حیاتی را قادر می سازد تاگزارشات و تجربه های خوب خود در سراسر جهان را به اشتراک بگذارند.

   طراحی و توسعه یک مفهوم، طرح کار و عده زیادی از ذی نفعان برای ایجاد و افزایش اطلاعات برنامه ای با هدف اشتراک گذاری بین المللی در مورد تهدید سایبری زیرساخت های حیاتی, و همچنین روش های موثر برای کاهش این ریسک.

   راه اندازی برنامه.

   جذب افرادی از اپراتورها و مالکان زیرساخت های حیاتی از سراسر جهان که گزارش ها تجربه های خوب را به اشتراک بگذارند.

   تلاش برای رسیدن به حمایت و پشتیبانی در سال 2016

   افزایش دسترسی جهانی واستفادهازمحصولات وخدمات آی سی تی امن

   دولت ها و شرکت ها خواستار آنند که محصولات و خدمات آی سی تیجامعیت کامل برای حمایت از تجارت شاخص و فعالیت های ماموریتی داشته باشد. بازار آی سی تی از نوآوریهای تکنولوژیکیبهره می برد که منابع را بطور تمام کمال مصرف می کند. اگر اقدامات لازم برای این نیروها بطور عینی و کلی صورت بگیرد، این نیروها می توانند هم افزایی و همکاری داشته باشند.

   انتشار اصول و ضوابطی برای دولت، ارائه دهندگان و تامین کنندگان آی سی تی شامل بازارهای آزاد و نمایشگاه ها؛ الزامات تدارکات شفاف و عینی براساساستانداردهایامنی تیبینالمللی؛ و تعهد به عدم تضعیف امنیت محصولات و خدمات.

   ایجاد دستور العمل هایی بر اساس استانداردها، شیوه ها و روش های مدیریت ریسککه امکان ارزیابی و تهیه محصولات و خدمات آی سی تی را برای خریدارن آی سی تی بصورت واقعی و مطمئن فراهم سازد که با پروفایل (طرح) های مدیریت ریسک سازگار باشند.

   افزایش اقدامات محدودیت درتسلیحات سایبری

   مسابقه تسلیحاتی سایبری ثبات بین المللی را بر هم می زند. یک انجمن ثابت ومتشکل از بخش خصوصی و نهادهای عمومی می تواند قواعد را گسترش داده و حمایت کند. یک موافقت نامه با عنوان"درخواست همکاری سایبری متقابل"اعتماد و همکاری دو دولت را در واکنش سایبری حتمی افزایش خواهد داد.

   پیشنهاد ایجاد یک انجمن غیر دولتی به منظور توسعه و ترویج پذیرش هنجارهای جمعی نوظهور در فعالیت های سایبری دولت ابتداءً با تمرکز بر زمان صلح.

   همکاری برای ایجادچنین انجمنی در فضای حقیقی.

   توسعه و حمایت از یک پروتکل الگو با عنوان "درخواست همکاری سایبری متقابل".

   کنترل ومدیریت اینترنت

   مدل های فعلی مدیریت سیاست اینترنتو عملیات ها با تغییر آمار فضای مجازی زیر سوال می روند. از این رومدل های جدیدی را می توان ایجاد کرد تا مشروعیت بیشتری را ثابت کند؛ و مستلزم فاکتور کارآمدی، شفافیت، و تطبیق سازنده است.

   ارائه پیشنهادهای ... که هم اهمیت مدل اثرگذاری چند ذی نفعی و هممسئولیت و پاسخگویی ویژه دولت ها را به رسیمت بشناسد.

   به جریان انداختن و ایجاد مقبولیت برای رویکردهای میانه روی و حمایت از آنهادرمجامع بین المللی و انجمن های چندذینفعی مناسب.

   نوسازی روشهای بین المللی علیه جرایم سایبرفعال

   خسارت های سالانه جرایم سایبر فعال به بیش از 375 میلیارد دلار رسیده است. همکاری های قانونی برون مرزی بین موارد همچون مجریان قانون و شرکت ها زیاد نیست. شفافیت زیاد سیاست های واکنشی شرکت ها ویک ساختار استاندارد برای درخواست های همکاری قانونی متقابل،سرعت بررسی ها و همچنین (حصول)اطمینان ها را افزایش می دهد.

   انتشار یک "گزارش شفافیت شرکت نمونه" برای افزایش اثر بخشی ارتباطات بین شرکت ها و مجریان قانون. حمایت از فعالیت دفتر سازمان ملل متحد در مواد مخدر و جرایم برای افزایش بهره وری در تحریر درخواست های همکاری متقابل و قانونی.

   متقاعد کردن شرکت های اصلی اینترنت برای ارسال گزارش های شفافیت که به مجری قانون کمک می کند تا ارتباط موثری با شرکت داشته باشد. تشویق دولت ها برای همکاری با دفتر UNODCجهت اصلاح و ترویج ابزار کمکی درخواست-نویس اتوماتیک خود. تشویق دفتر UNODC برای تبلیغ ابزار مورد نظر.

   مدیریت محتوای الکترونیکی مطللوب درسراسرمرزهای ملی

   نگرانی های امنیتی سبب می شود تا نهادهای دولتی دسترسی داخلی به محتوای نامطلوب را مسدود یا فیلتر کنند. همکاری خوب میان سیستم عامل های اینترنت بخش خصوصی و مقامات مجری قانون هم گام با حفظ روند جاری اطلاعات، قوانین و تشریفات داخلی بهتر مورد توجه قرار خواهند گرفت.

   شناسایی پروژه "اینترنت و حوزه قضایی" به عنوان تلاش اصلی برای برقراری درخواست های حذف اطلاعات میان حوزه های قضایی که در آن محتوای یک حوزه قضایی غیر قانونی و در دیگری غیر از این می باشد.

   ادامه همکاری و حمایت از پروژهای اینترنت و حوزه قضایی.

   • آیا همکاری در فضای مجازی امکان پذیر است؟

   با شدت گرفتن وابستگی ما به فضای مجازی، تنش میان رویکردهای کشورها برای ایمن ساختن فضای مجازی نیز افزایش می یابد. در این فضا، همکاری چگونه امکان پذیر خواهد بود؟ نمایندگان اصلی قدرت های سایبری (فرانسه، ژاپن، آلمان، روسیه و آمریکا) راجع به آنچه می تواند برای حفظ آرامش در توافق و همچنین کمک به فضای مجازی برای رسیدن به پتانسیل خود بحث کردند.

   رمزگذاری جهانی- آیا با این کار امن تر می شویم؟

   بسیاری از ارائه دهدندگان خدمات سرویس ابری (cloud)، و تولید کنندگان دستگاه ها امکان رمزگذاری داده های کاربران را فراهم می کنند تا خود و کاربرانشان را محافظت کنند. این پیشرفت ها دغدغه های مجریان قانون و مقامات اطلاعاتی را با توجه به توانایی آنها برای جلوگیری وپاسخ به تهدیدات امنیتی افزایش می دهد. در این جلسه توافق میان امنیت اطلاعات و دسترسی قانونی دولت مورد بررسی قرار گرفت.

   چگونه می توان در فرایندهای EWI مشارکت کرد؟

   EWI از شرکت ها و سازمان ها برای پیوستن به همکاری جهانی درطرح فضای مجازی استقبال می کند؛ در این همکاری آنها می توانند بر گفت و گوهای جهانی اثرگذاری داشته باشند و در این حوزه پر تحول راهکارهای عملی شکل دهند.

   ما طیف وسیعی از منافع را برای شرکای خود در جامعه فضای مجازی ارائه کردیم؛ یعنی جامعه ای که در آن مناسبت ها و فرصت های برقراری شبکه بین المللی و سیاسی موثر برای نمایش تفکر مدیریتی و رهبری برقرار شده است.

   چرا EWI؟

   در شرایطی که دیگر سازمان ها از طریق پژوهش و نشر به این حوزه کمک می کنندEWI تفکر مدیریتی را تا مرحله عمل برای امنیت وثبات فضای مجازی پیش می برد ، دیدگاه های دولت ها و شرکت ها و جامعه مدنی غیر از غرب، یعنی چین و هند و روسیه و خاورمیانه، باید بر سر میز (مذاکره) حاضر شوند.EWIتاثیر منحصر به فردی دارد؛ چراکه ما جایگاه هیچ دولت و شرکتی را نگرفته ایم. در عوض، ما اقدامات عملی توسعه داده و از آنها حمایت حمایت می کنیم؛ اقداماتی که منعکس کننده دانش متخصصانی از قدرت های بزرگ سایبری در جهان است.

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی:
    
تمامی حقوق برای مرکز ملی فضای مجازی محفوظ است. هر گونه کپی‌برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.