• تعیین تکلیف وظایف اجرایی شورای عالی انفورماتیک پس از انحلال

   تعیین تکلیف وظایف اجرایی شورای عالی انفورماتیک پس از انحلال

   تعیین تکلیف وظایف اجرایی شورای عالی انفورماتیک پس از انحلال

   براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی مقرر گردید تا وظایف سیاست‌گذاری و نظارت کلان شورای عالی انفورماتیک، به شورای عالی فضای مجازی منتقل شده و همچنین وظایف اجرایی دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک، کما فی السابق باید توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، تداوم یابد.

   مقدمه
   با پیشرفت و گسترش فزاینده‌ فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی به ویژه شبکه‌ جهانی اینترنت و آثار چشمگیر آن در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی و لزوم سرمایه گذاری وسیع و هدفمند در جهت بهره گیری حداکثری از فرصت های ناشی از آن در جهت پیشرفت همه جانبه کشور و ارائه خدمات گسترده و مفید به اقشار گوناگون مردم و همچنین ضرورت برنامه‌ریزی و هماهنگی مستمر به منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از آن اقتضا می‌کرد که نقطه‌ کانونی متمرکزی برای سیاستگذاری، تصمیم گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور به وجود آید. به این مناسبت، رهبر معظم انقلاب، در تاریخ 17/12/1390، «شورای عالی فضای مجازی» کشور را با اختیارات کافی به ریاست رئیس جمهور تشکیل دادند.
   با تشکیل شورای عالی فضای مجازی در سطح سران قوا و مقام‌های عالی رتبه کشوری و لشگری، فلسفه وجودی شوراهای عالی موازی در این حوزه از جمله شورای عالی انفورماتیک، «کان لم یکن» تلقی شد و مطالعه و برنامه‌ریزی برای انحلال و ادغام وظایف مربوطه شورای عالی انفورماتیک در شورای عالی فضای مجازی، در مرکز ملی فضای مجازی آغاز گردید.
   پس از بررسی‌ها و مطالعات انجام شده در مرکز ملی فضای مجازی و همچنین تأکید مؤکد رهبر معظم انقلاب در بند اول حکم انتصاب اعضای جدید شورای عالی فضای مجازی در تاریخ 14/06/1394 مبنی بر «انحلال شوراهای عالی مصوب در گذشته که موازی این شورا هستند، به‌ منظور تحکیم جایگاه فراقوه‌ای و موقعیت محوری و کانونی شورای عالی و نیز انتقال وظایف آن شوراها به شورای عالی فضای مجازی»، در اولین جلسه شورای عالی فضای مجازی در سال 95 در تاریخ 14/01/95، با تصویب اعضای شورا، شورای عالی انفورماتیک منحل گردید.
   بدین منظور، مقرر گردید که وظایف سیاست‌گذاری و نظارت کلان شورای عالی انفورماتیک، به شورای عالی فضای مجازی منتقل گردد. همچنین وظایف اجرایی دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک، بر اساس تصمیم دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی؛ کما فی السابق باید توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، تداوم یابد.
   تاریخچه شورای عالی انفورماتیک
   با ‌پیروزی انقلاب اسلامی ایران و ایجاد دگرگونی‌های بنیادی در ارگانهای مملکتی به منظور خودکفایی هرچه بیشتر کشور در زمینه‌های مختلف، من جمله‌ امور کامپیوتری، ضروری به نظر می‌رسید شورایی به نام «‌شورای عالی انفورماتیک کشور وابسته به سازمان برنامه و بودجه» که بتواند از ‌طریق تنظیم سیاست‌های لازم به این امور سروسامان داده و از اتلاف منابع ملی جلوگیری کرده، و استقرار یک نظام انفورماتیک سالم را امکان‌پذیر ساخته ‌و ایران را در حرکت به سوی خودکفایی در این رشته هدایت و یاری نماید، تشکیل گردد.
   بدین منظور، لایحه قانونی تشکیل شورای عالی انفورماتیک کشور در تاریخ 04/04/1359، در 6 ماده و 4 تبصره و 17 بند به تصویب شورای انقلاب اسلامی ایران رسید و شورای عالی انفورماتیک کشور تشکیل گردید.
   وظایف و مسئولیت‌ها:
   در قانون تشکیل شورای عالی انفورماتیک، وظایف تعریف شده برای آن به این صورت ذکر گردیده است:
   ‌الف - بررسی و تعیین سیاست‌های لازم جهت سالم‌سازی مراکز و نظام‌های کامپیوتری کشور و جلوگیری از اتلاف منابع مالی و نیروی انسانی و ‌تجهیزات کامپیوتری.
   ب - بررسی مداوم به منظور تعیین نظام کلی انفورماتیک کشور.
   ج - تعیین خط مشی و سیاست‌های کامپیوتری به منظور رفع مشکلات و تحول وضع موجود در جهت نیل به نظام مطلوب کامپیوتری کشور.
   د - بررسی و تأیید طرح‌ها و فعالیت‌های انفورماتیک کشور.
   ه - بررسی و شناخت سیاست‌های تأمین نیروی انسانی مورد نیاز امور انفورماتیک کشور با همکاری و مشارکت مؤسسات آموزشی، کامپیوتری، و‌ سایر ارگان‌های ذی‌ربط.
   ‌و - سیاست‌گذاری و هماهنگ‌سازی فعالیت‌های پژوهشی در جهت خودکفاسازی کشور در زمینه تأمین افزارگران و دستورگان‌های مورد نیاز با‌همکاری مؤسسات علمی و پژوهشی و صنعتی.
   ز - هماهنگی و نظارت بر امور شرکت‌ها و سازمان‌های کامپیوتری به ویژه در زمینه چگونگی تأمین قطعات یدکی و تعمیر و نگهداری تجهیزات‌ کامپیوتری.
   ح - انجام بررسی‌های لازم برای وحدت امور آمار و انفورماتیک کشور.
   همچنین در قانون تشکیل شورای عالی انفورماتیک، سه تبصره به وظایف آن اضافه شده بود که عبارت‌اند از:
   تبصره 1 - رسیدگی به امور شرکت‌های کامپیوتری خارجی و تطبیق وضع آنها با نیازها و مقتضیات انقلاب و جامعه بر طبق ضوابط و قوانین‌ جمهوری اسلامی ایران به عهده شورای عالی انفورماتیک کشور است.
   ‌تبصره 2 - تأمین اعتبار برای اجرای و فعالیت‌های امور انفورماتیک کشور منوط به تأیید شورای عالی انفورماتیک می‌باشد.
   ‌تبصره 3 - تصمیمات شورای عالی انفورماتیک در مورد ایجاد و تعطیل یا انحلال مراکز و مؤسسات کامپیوتری دولتی و هرگونه نقل و انتقال یا‌خرید و فروش و اجاره و تعمیرات عمده در تجهیزات آنها، لازم‌الاجرا خواهد بود.
   تعیین تکلیف وظایف اجرایی شورای عالی انفورماتیک
   در حال حاضر و پس از انحلال شورای عالی انفورماتیک، سازمان برنامه و بودجه وظایف اجرایی آن را عهده دارست و چهار خدمت ذیل را ارایه می دهد:
   • رتبه‌بندی و احراز صلاحیت‌های شرکت‌های انفورماتیکی
   • تأییدیه فنی نرم‌افزار
   • گواهی تایید، ثبت و احراز اصالت نرم‌افزار
   • ممیزی اختراعات نرم‌افزاری
   وظیفه «رتبه‌بندی و احراز صلاحیت‌های شرکت‌های انفورماتیکی»، بر اساس قانون ماده 22 «قانون برنامه و بودجه» مصوب سال 1351 و آئین‌نامه هیأت وزیران، از سال 1351 تا پیش از تشکیل شورای عالی انفورماتیک در سال 1359 به صورت مجزا توسط سازمان برنامه و بودجه، به همراه با سایر شرکت‌ها در همه زمینه‌های مهندسی (عمرانی، نفتی، نرم‌افزاری و...) صورت می‌گرفته است که پس از تشکیل شورای عالی انفورماتیک، صرفا بخش «رتبه‌بندی شرکت‌های انفورماتیکی» این خدمت به دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک منتقل گردید و تا احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه کشور فعلی) در سال 1393، توسط دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک انجام می‌شد که پس از آن، این خدمت مجددا به صورت دائم به «اداره امور نظام فنی و اجرایی» سازمان برنامه و بودجه کشور منتقل گردید که کار رتبه‌بندی همه نوع شرکت در همه زمینه‌های مهندسی (عمرانی، نفتی، نرم‌افزاری و...) را انجام می‌دهد و در ساختار تشکیلاتی سازمان برنامه و بودجه کشور، تثبیت گردیده است. در حال حاضر بر اساس گزارش معاون «اداره امور نظام فنی و اجرایی» سازمان برنامه و بودجه کشور، سالانه به طور متوسط 1200 شرکت در این اداره رتبه‌بندی می‌گردند.
   سه خدمت اجرایی دیگر یعنی «تأییدیه فنی نرم‌افزار»، «گواهی تأیید، ثبت و احراز اصالت نرم‌افزار» و «ممیزی اختراعات نرم‌افزاری»، قبل از انحلال شورای عالی انفورماتیک، توسط دبیرخانه شورا انجام می‌شد که پس از انحلال شورا، به صورت موقت به «اداره امور زیرساخت‌ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات» سازمان برنامه و بودجه کشور منتقل گردیده است و اکنون منتظر تعیین تکلیف نهایی از طرف دولت است.
   در حال حاضر، گزارش آماری درباره فعالیت‌های این اداره که در واقع در حال حاضر همه وظایف اجرایی شورای عالی انفورماتیک سابق را بر عهده دارد، به صورت زیر هست:
   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی:
    
تمامی حقوق برای مرکز ملی فضای مجازی محفوظ است. هر گونه کپی‌برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.